Voorwaarden

Wat zijn de mogelijkheden van de MKBplusHypotheek?

  • U wilt een finaniciering voor een specifiek doel
  • U wilt een eigen bedrijfspand kopen.
  • Bij het bepalen van de aflossingscapaciteit worden huurinkomsten meegenomen.
  • Een recent taxatierapport van maximaal zes maanden oud is vereist, ook bij nieuwbouw.
  • Jaarrapporten met toelichting van de afgelopen drie balansjaren en aangiften Inkomstenbelasting van de eigenaar/directeur-grootaandeelhouders zijn vereist.
  • Mogelijkheden voor NV. BV. Maatsschappen, VOF, Eenmanszaken en ZZP.

Doe de Hypotheek Check